MOTO-REM.COM

KRĄŻEK ŚCIERNY WHITE 150mm 15H

GRADACJE

P40
P60
P80
P100
P360
P400
P500
P120 P600
P150
P180
P220
P800
P1000
P1200
P240
P280
P320

Kategoria:

Opis

Krążek ścierny 15-otworowy z nasypem z tlenku
glinu na podkładzie z papieru latexowego o średnicy
150 mm. Krążek posiada specjalną powłokę, która
sprawia, że materiał ścierny się nie zapycha, co
zwiększa okres użytkowania produktu, a także
zwiększa jego wydajność, ponieważ ziarno dłużej
zachowuje pierwotną ostrość.